De huisvesting van konijnen

Het grootste deel van de konijnen die in Nederland gehouden worden, leeft in een veel te klein onderkomen. De hokken die in dierenwinkels worden verkocht, bieden vaak veel te weinig ruimte. Vaak zijn deze hokken prima te gebruiken in combinatie met een ren eraan, maar in de praktijk gebeurt dit vaak niet. Sommige hokken zijn zelfs zo klein dat konijnen er niet eens rechtop in kunnen staan!

Geschikte huisvesting

Er is een reden dat wij een minimale oppervlakte hanteren: we willen dat de konijnen comfortabel zijn, want konijnen die gefrustreerd zijn, gaan ongewenst gedrag vertonen. Het is vaak een vicieuze cirkel. Als het konijn bang of agressief wordt, moeten ze weg. Terwijl we dat gedrag zelf veroorzaken door slechte huisvesting. Daarnaast is een goede huisvesting belangrijk voor een goede omgang met de konijnen. Je moet voorkomen dat een konijn steeds uit een hok gepakt moet worden. Dat doe je door een situatie te creëren waarbij je bij ze op bezoek kunt gaan door in de ren te zitten. Huisvesting waarbij konijnen in een hok zitten en ‘als we thuis zijn in een ren op het gras mogen’ is daarom ook niet geschikt. Ze willen a) zelf bepalen wanneer ze bewegen (en in de praktijk zijn we echt niet zo vaak thuis dat ze in die ren kunnen) en b) moeten ze dan alsnog heen en weer gesjouwd worden. Kun je niet minimaal 3 m2 op één verdieping aan ruimte bieden? dan moet je ervoor kiezen simpelweg geen konijnen te gaan houden!

Onderstaande afbeeldingen zijn een greep uit de foto’s die we aan mensen hebben gevraagd om te gebruiken voor de site.

Opvang quarantaine en niet-gevaccineerde dieren

Soms krijgen we konijnen binnen die niet gevaccineerd zijn, of is het onduidelijk of het konijn een vaccinatie gehad heeft. Aangezien we de konijnen in de opvang niet in gevaar willen brengen, zetten we pleeggezinnen in die de eerste opvang regelen. Dit is doorgaans een periode van een week tot maximaal twee weken zodat de vaccinatie zijn werk kan doen. We raden u aan dit alleen te doen wanneer de dieren in uw woning alle inentingen gehad hebben, zodat zij geen risico lopen. Ook is het belangrijk dat de opgevangen konijnen apart geplaatst kunnen worden, zoals in een bijgebouw op het terrein.

Socialisatiefase

De socialisatiefase is belangrijk bij jonge dieren die het nest verlaten. Daarom zijn we altijd op zoek naar gezinnen die hier ervaring mee hebben en die de tijd kunnen nemen om de jonge dieren te socialiseren.

Opvang van dieren met gedragsproblemen

We krijgen regelmatig konijnen binnen die gedragsproblemen vertonen, waarbij de dieren vaak agressief reageren. Dit is doorgaans prima op te lossen met iets dat hersocialisatie heet. De dieren moeten opnieuw een socialisatiefase doorlopen waarbij veel aandacht en training komt kijken. Hiervoor zoeken we externe gezinnen die dit kunnen doen; door de konijnen tijdelijk uit de groep te plaatsen, wordt het makkelijker om dit in goede banen te leiden.

Uitgebreidere informatie vind u op:

www.konijnen.nl

www.Bunnybunch.nl

https://www.konijnenbelangen.nl/

Huisvesting van een konijn – De Konijnenherberg

Konijnen adopteren en verzorgen, Cynthia Pallandt