Doel van onze stichting

 

De Stichting Konijnenopvang Maaike heeft tot doel het opvangen van konijnen en cavia's die op straat zijn gezet of door

omstandigheden weg moeten bij hun eigenaar.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het bieden van opvang en onderdak voor konijnen en cavia's
  • informatievoorziening
  • het organiseren van bijeenkomsten

 

De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

 

 

 

Organisatie/Bestuurders

 

Naam                                             Functie                Beloning

M.A.M. Olde Monnikhof-Hesselink     Voorzitter             Geen

R.J. Olde Monnikhof                        Secretaris             Geen

N. van der Bij                                 Penningmeester    Geen

 

 

Aan het financieel jaaroverzicht van 2018 wordt gewerkt. Wij doen ons best om dit rond maart te publiceren. 

 

 

Beleidsplan

 

Download hier ons beleidsplan.

 

 

 

Rekeningnummer: NL42TRIO0338930086

t.n.v. Stichting Konijnenopvang Maaike in de Lutte

KvK: 71006958
RSIN: 858543771